2012-05-06

Lättförtjänta pengar för vissa religioner och ingen vågar säga stopp.
Hon krävde 150000kr men fick nöja sig med 25000kr men varken polisen eller DO ansåg att någon diskriminering skett.