2015-04-15

Ja så blev sändningen från Oslos TrygdekontoretOmslag utan musik så bara att föreställa sig.