2015-04-04

Lite groggvirke och kolla Saigon ikväll.
Rasisten och konsthataren gråter ännu en gång ut i media.