2015-11-21

Dan Park Äter Bajs har vänsterfascister orkat stått och ristat in på en ruta i en portuppgång man inte bott sedan fem år. Lite dagisnivå minst sagt :)