2015-11-02

Vänsterfascist hatar på Metro.

Sydsvenskan
VK
Skånskadagbladet