2016-05-10

Köpte papper och skrev ut.

Jallow spelar offer men har inte hittat något nytt hot utan drar mina bilder igen.