2016-05-04

Interaktion

"Anti"rasist vänstern tål inte humor och Facebook lyder deras krav på censur, den här gången var det nävbilden som tog på rätt ställe, 30 dagars block på båda så har man ännu en gång visat antidemokraternas rätta ansikte.

Balletmagn