2016-06-27

Cenzur på gatugalleriet men det är bara att limma upp mer. Först har en och en cenzurerats efter jag satt upp dem med typ en månads mellanrum och sedan har någon som inte tyckt det varit nog cenzurerat alla fyra cenzurerade på en gång.