2016-06-09

Självhäftningen är kass på trosskydden så man förstärkte med tapetklister med iblandad karamellfärg för större effekt men det syntes inte. Får blanda i grisblod nästa gång.