2016-08-04

BlackLivesMatter så skjut en vit snut eller två