2016-08-21

Yttrandefrihet är inte tillåten på en mässa som ska handla om yttrandefrihet för att det ska kännas bra i magen för den antidemokratiska hatvänstern.