2009-03-17


Letade kasseter och hittade skor.
Blåser som satan så affisherna lär flyga och fara såmanfårsehurdetblirmeddensaken.
Tim Kretschmer vill ju upp.