2009-05-23Emmaboda med en jävla lång träd genom hsvagneb, det kommer man fan ihåg

Och plöttsligt var alla borta, ön?