2009-05-08

Nä de blev inga afficher uppsatta, man drog till Röbäck, men nu är det fredag och solen börjar gå upp, Diamanda galas.