2009-05-14

Jafan, man får tårar i ögonen av Smalville tackvare Luthorfamiljen.