2009-06-10

Fick upp prolife affischerna efter Fonus intervjun, nä Fokus skadetva, mötte ett fan på krissgatan och upptäckte att istortsett hela södraförstadsgatans elskåp var renssade, är det nollvissionen som börjar synas månne?
Men det är bara bra, då finns det ju platts.
Egentligen borde man dra till KB och kolla in BujuBanton ,men det orkas nog inte, har skrapat alldeles för mycket tegel idag.