2012-03-05

Hittar det här i ett tidigare nummer av Nöjesguiden.
Men inte ens de själva kunde hålla sig för det här fanns i nästa nummer.

Det rockade hårt i Rydaholms folketspark.