2012-03-09

Simmianghost och Activecihild på debaser ikväll. Kanske hinner med Traktor på Inkonst senn.
Nä fan, kön var för lång på debaser och man kom aldrig till Inkonst så man fick nöja sig med stryochstripparna på lördagen. Missade tyvärr SD på stortorget så det blev inte mycket konstruktivt gjort denna helg medandraord.