2012-03-16

Tänkte att det går snabbare att väva än att sticka så man beställde en micki som kom igår. Men det lär inte bli så avancerade mönster runt lyktstolparna.
Böcker för en krona styck på Öppnahjärtat med 20% rabatt.