2014-06-18

Behagar någon skämta? Snorrta tapetklister är varken våldsamt eller olagligt och knappast klassad som drog. Men det belyser ju dagens anmälningshysteri om inte annat.