2014-06-22

Sexismen i det offentliga rummet måste stoppas. Barnporren i det offentliga rummet måste stoppas.
Midsommar.