2014-06-07

En radiointervju är inte helt fel men min engelska är inte på topp.