2015-10-30

Inför morgondagen.


Expo brer tjocka lager av hat på sin tunna macka.