2007-09-22


Nä det blev inget Jeriklo, det svängde, ofan det blev inte enss deep, så det måsste ha svängt stenhårt med menthol. istid

Ofan är det lörda´g? visstfanärdetdet. lyssnade påp SANDRA, fan de tidigar scvänger fan me. sen fan drog man påå JAmes Last (and always) not. istid