2007-12-31


Hadde tänkt dra till Adelgatan men såg att eltronikbandet skulle spela före eftersläppet och att det bara var stripped (glammsleaze) som skulle lira efter 23, tur då att man fick tillsänt en adress till nyårsparty, gäller att hitta dit men det borde inte vara något problem, Malmö ärju inte så stort.