2008-10-28Två grabbar i USA planerade att skjuta 88st och halsshugga 14st på någon Harlemskola, sedan skulle de kröna verkett med ett försök att avliva Osama Barack, de hade införskaffat vapen och andra tillbehör men tyvärr kom lagens långa arm på dem före uträttat värv.
20kr är ett överkommligt pris för ett halvkilo chips, man kanske hinner uppdadera affichsidan med