2015-10-28

Anton Lundin mördades av polisen men inga demonstrationer har genomförts mot detta.
Man kanske skulle bidra med ett verk.