2015-10-14

Zaki Youssef i information. Uwe Max Jensen reagerar. Mer från Information. Och mitt svar i Informaion.