2015-10-26

Verklighetsflykt
Bygger på det ena och det andra.